massagepistolen laddas inte

Varför laddas inte massagepistolen?

Det händer att en massagepistol inte laddas. Detta kan ske efter att du har haft den i flera års tid eller i början på grund av att du inte tänkt på att ladda. Men om det inte är så enkelt att du glömt att ladda så kan det förstås vara så att massagepistolen har problem med sin laddning. Vi tar en titt på möjliga anledningar till detta.

Batteriproblem är en möjlighet

Ett av de vanligaste problemen med massagepistoler är att batteriet inte laddas. Detta orsakas vanligtvis av ett dåligt batteri eller en felaktig anslutning mellan batteriet och laddaren. Det första du ska göra om du har problem med att ladda din massagepistol är att se till att batteriet är ordentligt anslutet till laddaren.

Om anslutningen är lös eller batteriet inte sitter ordentligt kommer det inte att kunna laddas. Det är också möjligt att själva batteriet är dåligt. Om du har provat olika laddare och batteriet fortfarande inte laddas så är det troligt att batteriet behöver bytas ut. Ta kontakt med den du köpte massagepistolen av. Om det är Flowlife så vet de ju vilket batteri du behöver och Musclepain samma sak.

Laddaren är trasig eller glappar

Ett annat vanligt problem med massagepistoler är att själva laddaren är defekt. Om laddaren inte fungerar korrekt kommer den inte att kunna ladda batteriet i pistolen. Det första steget för att felsöka en felaktig laddare är att försöka använda en annan laddare. Om massagepistolen fortfarande inte laddas så är problemet troligen med själva laddaren och den måste bytas ut.

Överhettning kan också vara en orsak

En annan anledning till att din massagepistol kanske inte laddas är att den överhettas. Massagepistoler kan ibland bli väldigt varma under användning och om de interna komponenterna blir för varma kommer de inte att kunna laddas. Det är viktigt att hålla din massagepistol borta från värmekällor och att se till att den har tillräcklig ventilation medan den laddas.

Om massagepistolen fortfarande blir för varm kan den behöva servas eller bytas ut. Det kan också vara att rekommendera att köpa massagepistol som har automatisk avstängning så att du inte använder den för länge och på så vis skadar motor och batteri.

Programvaruproblem

Slutligen är det möjligt att det finns ett programvaruproblem med din massagepistol. Detta gäller särskilt nyare modeller med avancerade funktioner och program. Om programvaran för din massagepistol inte fungerar som den ska så kan det hindra batteriet från att laddas. Om du misstänker att så är fallet måste du kontakta tillverkaren för att få hjälp med att undersöka detta.

Lola massage gun

Lola Massage Gun

En styrka med Lola massage gun är att det är en lättviktig massagepicka men detta är också nackdelen. För vissa tycker att det är skönt med

Läs mer »